Viktig information gällande våra samlingar

Verksamhetsstyrelsen för Mölnlycke/Landvetter tar del av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans information och arbetar enligt de rekommendationer som finns.

Utifrån detta genomförs, i dagsläget, våra samlingar som planerat.

Då risknivån för allmän spridning av coronavirus är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingarna tillsvidare.

Information om ev ändrade förhållanden meddelas via hemsida och anslag i kyrkorna.

Styrelsen genom
Sofia Frantzich och Ann Nilsson-Mäki

Ny hemsida

Välkommen till vår nya hemsida. Hoppas att du ska trivas.