Viktig uppdaterad information gällande våra samlingar (18/3)

Vitsippor

Styrelsen för Mölnlycke/Landvetter tar del av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans information och arbetar enligt de rekommendationer som finns.

Utifrån detta har vi nu beslutat att ställa in alla våra samlingar. Detta gäller tom den 15 april, men kan behöva förlängas.

Läs mer

Viktig information gällande våra samlingar

Verksamhetsstyrelsen för Mölnlycke/Landvetter tar del av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans information och arbetar enligt de rekommendationer som finns.

Utifrån detta genomförs, i dagsläget, våra samlingar som planerat.

Då risknivån för allmän spridning av coronavirus är bedömd som mycket hög, vädjar vi att var och en med symptom, även milda, håller sig hemma och avstår att närvara vid samlingar i församlingarna tillsvidare.

Information om ev ändrade förhållanden meddelas via hemsida och anslag i kyrkorna.

Styrelsen genom
Sofia Frantzich och Ann Nilsson-Mäki