Kontakt

Pastor & Församlingsföreståndare

Derek Walles, pastor@molnlycke-landvetter.se, 073-715 46 93

Ungdomsledare

Vakant

Equmeniakyrkan Landvetter

Besöksadress: Skolvägen 14, 438 32 Landvetter

Församlingens ordförande
Ulrika Magnusson, 070-362 06 88

Equmenias ordförande
Håkan Alsén

Hyra våra lokaler
Det går att hyra våra lokaler, både kyrksal och Equmeniagård. Vi har tillgång till PA anläggning och projektorer vid behov.
Kontaktperson är Jörgen Andersson e-mail: jorgen.n.andersson@gmail.com
Ingen alkoholförtäring är tillåten i lokalerna.

Equmeniakyrkan Mölnlycke

Besöksadress: Östgårdsliden 11, 435 37 Mölnlycke

Församlingens ordförande
Jan Westergren, ordforande@molnlycke-landvetter.se, 073-693 33 45

Equmenias ordförande
Lars Johansson, equmenia@molnlycke-landvetter.se, 072-288 88 20

Plusgiro

Equmeniakyrkan Mölnlycke: 715172-3
Equmeniakyrkan Landvetter: 83817-7
Equmenia Mölnlycke: 424204-6
Equmenia Landvetter: 677785-8

Swish nummer

Equmeniakyrkan Mölnlycke (kollekt mm): 1234 955 126
Equmeniakyrkan Landvetter: 123 588 42 59
Equmenia Mölnlycke: 123 420 22 63
Equmenia Landvetter: 123 389 47 14

Webredaktion

Ansvarig utgivare: Lars Johansson 072-288 88 20

Hemsidan är registrerad hos Radio & TV-verket och skyddas därmed av yttrandefrihetsgrundlagen.