Fortsatt inställd verksamhet

Styrelsen har förlängt beslutet kring att inte genomföra samlingar i vår kyrka. Vi kommer att fortsätta med digitala samlingar året ut och hoppas kunna mötas i kyrkan den 10 januari 2021 om pandemin ger förutsättningar för det. Julbasaren kommer att genomföras genom en webbutik, se separat information.

Pastor Mikael Savhammar fortsätter sitt arbete med att genomföra gudstjänster och digitala träffar för Bröd, bön och bönor via vår digitala Youtube kanal. Behöver du stöd i något – stort som smått – tveka inte att be Mikael om hjälp. Vi är många som gärna finns där för varandra i dessa tider.

Styrelsen genom Sofia Frantzich och Ann Nilsson-Mäki