Välkommen att fira gudstjänst

Den 23 augusti öppnar vi upp kyrkan för att kunna samlas till gudstjänst varje söndag under hösten. Antalet deltagare kommer att begränsas till max 50 personer som kommer att sitta på anvisade platser i kyrksalen. Gudstjänsten kommer att spelas in för att kunna läggas ut digitalt senare på eftermiddagen.

  • Omsorgsgrupperna kommer att välkomna och ta emot alla besökare, men också övervaka då vi lämnar kyrkan så att avstånd kan upprätthållas.
  • Kyrkkaffe kommer inte att serveras utan samlingen avslutas i samband med gudstjänstens slut.
  • Kyrkan kommer att städas nogsamt inför varje samling
  • Handsprit finns tillgängligt i kyrkan

Trots alla anpassningar så är det av yttersta vikt att du stannar hemma om du känner dig sjuk eller har minsta förkylningssymptom. Vi måste alla hjälpas åt för att minska smittspridningen och skydda varandra.

Andra samlingar under veckodagarna såsom Bröd, bön och bönor, Dagledigträffar och Symöten kommer dock ha uppehåll även under hösten. Pastor Mikael Savhammar fortsätter sitt  arbete med att producera digitala träffar för Bröd, bön och bönor under hösten. Behöver du stöd i något – stort som smått – tveka inte att be Mikael om hjälp. Vi är många som gärna finns där för varandra i dessa tider.

Vi behöver även fortsättningsvis tar ansvar för vår verksamhet ekonomiskt. Din gåva är värdefull och offrandet kan ske både via autogiro eller via Swish 1234955126. Tack för din gåva!

Varmt välkommen!

Styrelsen genom Sofia Frantzich och Ann Nilsson-Mäki

Kontakt Mikael Savhammar 070-5552789