Viktig uppdaterad information gällande våra samlingar (18/3)

Styrelsen för Mölnlycke/Landvetter tar del av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkans information och arbetar enligt de rekommendationer som finns.

Utifrån detta har vi nu beslutat att ställa in alla våra samlingar. Detta gäller tom den 15 april, men kan behöva förlängas.

I den situation som råder behöver vi känna omsorg om varandra och vi tar beslutet att inte genomföra våra samlingar för att värna om våra församlingsmedlemmar.

Equmenia fortsätter dock sina samlingar och anpassar dessa genom att t.ex vara utomhus. Varje grupp informerar sina barn och ungdomar vad som gäller.

Pastor Mikael Savhammar kommer att arbeta som vanligt men kommer också hålla kontakt med flera av våra medlemmar. Han finns tillgänglig för samtal på telefon för den som önskar. Han kommer också möjliggöra för oss att kunna ta del av andakt och predikningar via digitala kanaler.

Trots att vi inte träffas under denna period så är det viktigt att vi även fortsättningsvis tar ansvar för vår verksamhet ekonomiskt. Din gåva är värdefull och offrandet kan ske både via autogiro eller via Swish 123 495 51 26. Tack för din gåva! 

Information lämnas löpande och meddelas via hemsida och anslag i kyrkorna.

Styrelsen genom
Sofia Frantzich och Ann Nilsson-Mäki