Barn och Unga

Du som är yngre har också en plats i vår verksamhet och i Guds famn. Mer om verksamhet för dig eller ditt barn hittar du nedan. Söker du mer information om konfirmandarbetet så får du klicka dig vidare i rullisten.

equmenia

Sveriges största kristna barn- och ungdomsorganisation. Vi står för all verksamhet för barn och unga i Equmeniakyrkan. Equmenia vill vara en organisation där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias grund och allt vi gör handlar om det. På tusen olika sätt.

Våra verksamheter

Vision

Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus. Det är Equmenias ledord. Vi vill skapa en meningsfull vardag för barn och unga där de får växa som individer men även i sin tro. Det finns inget krav att en deltagare eller medlem inom Equmenia ska ha en bekännande tro, men alla i Equmenias verksamhet ska få höra talas om Jesus.

GDPR

Genom att delta i någon av våra aktiviteter så behöver vi lagra information om deltagande m.m. Vi lagrar personuppgifter om deltagare, ledare och kontaktuppgifter för vårdnadshavare för kommunikation, planering och genomförande av aktiviteter, administration, dokumentation och för att söka bidrag från kommunen och från Equmenias riksorganisation

Personuppgifterna lagras i Härryda kommuns APN-system enligt deras regler, i riksorganisationen Equmenias rapporteringssystem enligt deras reglar samt lokalt i Mölnlycke Equmenias dokument.

Tillgång till personuppgifter ges till styrelse och ledare i Equmenia Mölnlycke samt vid behov till samarbetspartner till Equmenia Mölnlycke såsom Härryda kommun, Equmenias riksorganisation, Mölnlycke Equmeniakyrka, försäkringsbolag vid händelse av skada samt lokalföreningar i samarbete med Equmenia Mölnlycke, t.ex. vid samarrangemang av scoutläger eller liknande.

Personuppgiftsansvarig är Equmenia Mölnlyckes ordförande Lars Johanson, tel: 072-288 88 20 eller mejl lars@hellebo.com.