Vår verksamhet

Vi består av två församlingar Equmeniakyrkan Mölnlycke och Equmeniakyrkan Landvetter som har gemensam verksamhet och anställd pastor och ungdomsledare. Vi önskar att våra kyrkor får vara en mötesplats där vi möter varandra och där vi möter Gud. En av våra mötesplatser är gudstjänsten. Söndagens gudstjänst, en mötesplats för undervisning, stillhet och eftertanke. Vi önskar att gudstjänsten på något sätt skall vara tillgänglig för och beröra alla människor.

Gudstjänsterna handlar om hur mitt liv och min tro hör ihop, hur tron kan hjälpa mig att leva i min vardag. Gudstjänsten kan vara en kraftkälla, en inspirationskälla och en plats för utmaning och eftertanke. Gudstjänsten är en plats för andlig fördjupning och ett avstamp för att tjäna min medmänniska.

Gudstjänstens form och innehåll varierar, men vi försöker väva samman trådarna i en gudstjänst till en helhetsupplevelse. Genom aktuella teman formas sång, musik, berättelser, predikan, bibeltexter, böner, stillhet, tystnad, nattvard, kollekt, välsignelse, bilder och ljuständning. Gudstjänsterna hålls mestadels i Equmeniakyrkan Mölnlycke, men sista söndagen i månaden hålls gudstjänsten i Equmeniakyrkan Landvetter.

Träff för daglediga

För dig som är ledig sista måndagen i varje månad inbjuds till samlingar i Equmeniakyrkan Mölnlycke där det bjuds på ett varierat program. Man möts runt de dukade borden för att njuta av gott förmiddagsfika innan det är dags för bl. a bildvisningar, intressanta föredrag, besök av sångare och olika körer. En gång om året inbjuds också till en bussresa till väldigt intressanta resmål.

Konfirmation

Vi inbjuder till konfirmationsläsning. I konfirmationsläsningen får du tillsammans med andra tonåringar fundera på och ställa frågorna om livet. Vad är meningen i mitt liv? Vad betyder kristen tro? Kärlek, kompisar, skolan, föräldrar, hur får jag det att gå ihop? Nästa grupp beräknas starta hösten 2019.

 

 

 

kyrkwebbar by add:dah