För närvarande ligger söndagsskolan på is.

Om/när den startar igen kommer detta att meddelas här eller på anslag i kyrkans lokaler. 
 

Kommande vecka

Inga poster

kyrkwebbar by add:dah