Våra anställda

Pastor & Församlingsföreståndare

Mikael Savhammar 
Tel: 070 555 27 89
mikael.savhammar@gmail.com

 

 

UngdomsledareTobias Skönéus 
Tel: 076 076 61 22
tobias@molnlycke-landvetter.se

 

Verksamhetsstyrelse:  

Ordförande

Ing-Marie Högberg, ingmarie.hogberg@gmail.com, 0702-17 05 75
 

Kassör:

Matts Samuelsson, tel 031-91 65 22

Equmeniakyrkan Mölnlycke styrelse:

Ordförande:

Ing-Marie Högberg, ingmarie.hogberg@gmail.com0702-17 05 75

Equmeniakyrkan Landvetter styrelse:

Ordförande:

Göran Olesund tel 031-91 83 74

Equmenia Mölnlycke

Ordförande

Lars Johansson, lars.johanson@mail.com, 0722-88 88 20

Equmenia Landvetter

Ordförande:

Håkan Alsen

Plusgiro:

Equmeniakyrkan Mölnlycke: 715172-3
Equmeniakyrkan Landvetter: 83817-7
Equmenia Mölnlycke: 424204-6
Equmenia Landvetter: 677785-8

Swish nummer:

Equmeniakyrkan Mölnlycke (används för gemenskapen, kollekt mm): 1234955126
Equmeniakyrkan Landvetter: 1235884259
Equmenia Mölnlycke:
1234 20 22 63
Equmenia Landvetter: 1233 894714

Webredaktion:

Ansvarig utgivare: Christer Haglund 031-88 29 59

Hemsidan är registrerad hos Radio & TV-verket och skyddas därmed av yttrandefrihetsgrundlagen.

Pastorsexpedition och besöksadress


Equmeniakyrkan Mölnlycke
Östgårdsliden 11
435 37 Mölnlycke
 
Mailadress:

Equmeniakyrkan Landvetter

Skolvägen 14
438 32 Landvetter

 

kyrkwebbar by add:dah