Hej!
Equmenia Mölnlycke bedriver ungdomsverksamhet i samarbete med Equmeniakyrkan Mölnlycke. För närvarande har vi:

Scout
Equmenia Mölnlycke scoutkår är för barn som börjat årskurs 2, uppåt finns ingen gräns. För mer information, se scoutsidan

Tonår
Tonår har aktiviteter för ungdomar från 13 års ålder och brukar träffas på fredagskvällarna. För mer information, se tonårssidan

Vision
Vår vision är "Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus".

GDPR
Genom att delta i någon av våra aktiviteter så behöver vi lagra information om deltagande m.m. Vi lagrar personuppgifter om deltagare, ledare och kontaktuppgifter för vårdnadshavare för kommunikation, planering och genomförande av aktiviteter, administration, dokumentation och för att söka bidrag från kommunen och från Equmenias riksorganisation.

Personuppgifterna lagras i Härryda kommuns APN-system enligt deras regler, i riksorganisationen Equmenias rapporteringssystem enligt deras reglar samt lokalt i Mölnlycke Equmenias dokument.

Tillgång till personuppgifter ges till styrelse och ledare i Equmenia Mölnlycke samt vid behov till samarbetspartner till Equmenia Mölnlycke såsom Härryda kommun, Equmenias riksorganisation, Mölnlycke Equmeniakyrka, försäkringsbolag vid händelse av skada samt lokalföreningar i samarbete med Equmenia Mölnlycke, t.ex. vid samarrangemang av scoutläger eller liknande.

Personuppgiftsansvarig är Equmenia Mölnlyckes ordförande Lars Johanson, tel: 0722-88 88 20 eller mejl lars.johanson@mail.com.

Kontakt
Vill du veta mer så kontakta gärna ordförande Lars Johanson på telefon 0722-88 88 20 eller mejl lars.johanson@mail.com

Vårt plusgirokonto är 424204-6, vårt Swish-nummer är 123 420 22 63.

kyrkwebbar by add:dah