Valborgs lotteriet

Här kommer en lista på lottvinster som inte har hämtats ut. Tryck på läs mer.

Lottvinster:

Orange serie M: Lott 7 och 1.

Gul: 60, 35, 55, 41, 33, 10, 47

Grönvit serie M: 47, 53, 25, 33

Rödprickig serie Y: 88, 86

Kontakta 0734032534 vid vinst.

kyrkwebbar by add:dah