Konfaläger

Nyss hemkommen från årets första konfirmandläger på Västkustgården. Vi har haft några fantastiska dagar tillsammans med superhärliga ungdomar. Vi har lekt och skrattat, delat djupa funderingar och framtidsvisioner. Dessutom har vi ätit god mat! Under vandringen "Livets resa" täcktes ungdomarna av filtar för att symbollisera att deras frihet begränsades. 

kyrkwebbar by add:dah