GUDSTJÄNST SAMMANLYST MED RÅDA FÖRSAMLING

Efter höstupptaktsgudstjänst och gemenskapsdag på Öckerö drar gudstjänstlivet igång med en gudstjänst på söndag 13/9 kl.10.00. Denna gudstjänst är sammanlyst med Råda Församling och deras präst Cecilia Kehlmeier kommer att predika och Renée Strand sjunger. Det blir naturligtvis kyrkkaffe. Välkommen!
kyrkwebbar by add:dah